ה. מרחיב מעגלים

ב 23 . 6 . 96 הוא שולח המלצה על המשורר יהושע רבינוב , איש קיבוץ גבת , כמועמד לקבלת פרס הנשיא על מפעל חיים : " הוא היה משורר חלוץ . שיריו לא נכתבו בבית קפה תל אביבי . הם נכתבו אחר יום עבודה בפלחה ובמטעים , בשפה עברית עשירה , עם בנות קול מקראיות ובקצב איטי כבד של אדם המתנהל מאחרי המחרשה בשדה , משחר עד שקיעה . קשוב לאדמת ארץ יזרעאל שנענית לקצב נשימותיו בשדה , בהרמוניה שבין אדם לאדמה , בחילופי העונות , לשיח גרעין שנטמן בתפילה ויניב פרי . ובסיומו של יום העבודה בשדה ישב לשולחן עבודתו והתבטא בשיר . [ ... ] על סף פרידתו מארץ החיים , דומני שהוא זכאי להערכה ולברכת הדרך גם משר האומה , על שירותו וכתיבתו - כמפעל חיים . " כך , אולי , רוצה היה אריה להיזכר אף הוא . ככל שהזקין , הרחיב אב"ג את מעגלי התעניינותו , חרג מתחומי החגים והתרבות שעימם היה מזוהה , וקשר קשרי מכתבים גם עם אנשים שלא הכירם אישית . הוא קרא עיתונים , האזין לרדיו וצפה בטלוויזיה , ולא אחת הגיב על מה שקלט - אם באריכות , בדיון מפורט , ואם בהערה קצרה , לרוב על מנת לשבח . עם ידידיו ושותפיו לדרך , בעיקר בתנועה הקיבוצית , הקפיד לשמור על מגע ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד