ד. בתחומים ציבוריים אחרים

גם מ"עניינים קטנים" אין הוא מתעלם . במכתב להנהלת "אגד" בירושלים הוא מתלונן על נוהג שאימצו להם הנהגים בקו ירושלים בית שאן לחנות פה ושם בפונדקים לאורך הדרך , ולאלץ את ציבור הנוסעים להמתין להם ללא הצדקה "ו - אני מצפה מכם לתשובה אחראית ומנומקת . [ ... ] אני מזכירכם : גם בבית שאן יש שירותים ויש מסעדה . "  אל הספר
הקיבוץ המאוחד