ג. בענייני חינוך בכלל

ב 29 . 4 . 1990 הוא פונה ביוזמתו אל דני מושקין , מנהל מדור ההסברה של הקק"ל , ומציע , על סמך נסיונו שרכש כשליח המח' לתרבות ולחינוך בגולה , תכנית עבודה בתחום גאולת הקרקע - נושאים שיש לעבד אותם לחינוך הנוער : הכנת מפת א "י , לימודי מקורות הנוגעים לעבודת האדמה , מצוות הנטיעות וייעור הארץ וכיו"ב . על פנייה זו לא נמצאה תשובה , ונראה כי ההצעה הלכה בדרכן של הצעות דומות לה , פרי יוזמותיו הרבות של אריה בתחום החינוך .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד