פרק אחד־עשר: קשרים

ארבעה סוגי קשרים התחברו באישיותו ובחייו של אב"ג , צמחו והסתעפו במהלך תולדותיו והתבגרותו , הפרו והעשירו את עולמו : הקשר אל משפחת מוצאו , כולל משפחת בן גוריון הרחבה - דוד , אחיו ואחיותיו וצאצאיהם , הקשר אל משפחתו שלו , רעייתו ברוריה וילדיו , נכדיו ומשפחותיהם , הקשר אל קיבוץ בית השיטה , שהיה לו כחבל הטבור , והקשר אל מקורות התרבות היהודית , שהחל באהבתו הרומנטית לתנ"ך , ועם השנים שלח שלוחות אל מקורות אחרים של המסורת , אל ההיסטוריה היהודית ומדינת ישראל ותולדותיה , ואל כל אדם שיכול היה לקרב אותו אל כל אלה ולחזק את החיבור עימם . בקשר שחיבר אותו אל התרבות היהודית במובנה הכולל הזה יעסוק הפרק הנוכחי .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד