ח. ולחשבון הנפש

יום הולדתו ה 80 ויום חנוכת מכון שיטים שהיו לו מועד של סיכום , היוו , בדרך הטבע , גם צומת של חשבון נפש ושל מאזן הישגים וכשלונות . הפרסים שזכה לקבל ציינו הצלחות . הוא עצמו ראה היטב גם את הכשלונות . כבר בשנת 1982 הוא כותב " ) שיטים : ( 19 . 3 . 82 , " " לחג בקיבוץ יש בעיה של חג בחברה לא מסורתית ונעדרת נורמות וחובות התנהגות משותפים של חברה רב גילית , פלורליסטית . [ ... ] אין לנו ( עדיין (! מכנה משותף של תכנים , סמלים , נוהגי התנהגות , מותר ואסור , מקובל וחריג . לנו אין עדיין 'שולחן ערוך' משלנו , למרות שלשולחן החג שלנו כבר מסבים 3 דורות ודור רביעי . [ ... ] זה עצוב . זו עובדה : [ ... ] עדיין לא גיליתי את הסוד : מהו הרגע שמדליק , לעתים נדירות , 'ניצוץ' בחג . [ ... ] לאחר 50 שנים של חיים ביחד , וחגים ביחד , לאחר 3 דורות של בית ספר מקומי קיבוצי שלנו - אין לנו מכנה משותף ... אני מוסמך לקבוע בדאגה שבקיבוצים לא צמח גרעין חברים שגילו רגישות ועניין ללמוד , [ ... ] ללוות ולהתייחס לנושא זה של תכנים וביטויים , של החגים בלוח השנה כולה , [ ... ] כמו שיש גרעין של אנשי כלכלה , וכמו שיש צוות מחנכים מתמידי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד