ו. מועד ליובל ויבולים

לא במקרה חפפה חנוכת המכון את יובל ה 80 של אריה . ההכרה הציבורית הרחבה בחשיבות פועלו הבשילה אז אף היא : שלושה פרסים חשובים הוענקו לו באותה תקופה : בשנת תשמ"ב זכה אב"ג בפרס האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות ע"ש יעקב אגרסט , על מפעל חיים חלוצי יהודי המוקדש לטיפוח חגי ישראל , ידיעתם והשרשתם בהוויה של ההתיישבות העובדת . בנימוקי חבר השופטים ( פרופ' אליס שלווי , ד"ר יוסף ולק ומר מרדכי חיות ) ניתן הפרס לאריה על : א . ייסוד "ארכיון החגים הביךקיבוצי" בבית השיטה , המהווה אוצר של מקורות וידע על החג היהודי בכלל ועל דמות החג בהתיישבות העובדת . ב . מערכת לימוד והשכלה במתכונת ימי עיון וסמינרים [ ... ] ללומדים בני כל הגילים , מחוגים שונים . ג . דאגה לקיום סגל פעילים ומחנכים המביאים את נושא החגים למודעות של חברי ההתיישבות העובדת . מפעל החיים של מר אריה בן גוריון הוא מעשה חלוצי יהודי הראוי לשמש דוגמה . בשנת תשמ"ח זכה ארכיון החגים הבינקיבוצי בפרס השר לענייני דתות ( אז - זבולון המר , ( על פעילות מצויינת בתחום הנחלת מורשת ישראל : " המכון הבינקיבוצי לחג ולמועד הוא מפעל חיים של אריה בן גוריון . במשך 40...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד