א. לאסוף, לשמור, להשפיע

ב"ידיעון" - דפי המידע של מחלקות התרבות של ברית התנועה הקיבוצית - הופיע באפריל 1967 הדיווח הבא : " ביוזמתם המשותפת של בית השיטה , אריה ב"ג וועדת התרבות המרכזית הוקם בבית השיטה , בצמוד לבית אריה , חדרון הבנוי אצטבות אצטבות . החדר ישמש כבית עקד קבוע לחומר הרב שנאגר בעמל ובהתמדה ע"י אריה במשך שנים , מאז אחזהו ' דיבוק' החג והמועד והפעילות התרבותית הקיבוצית . החומר , שעבר גלגולים שונים , לאחר שטפונות במקלט בו התאכסן - עובר עתה לשיכונו החדש ממוין , וישמש כל דיכפין הזקוק לעצה , להכוונה ולמקורות עצמם . " דיוקנו של אב"ג , אדם שבליבו חזון , פיו חוצב להבות ותיקיו מתפקעים משפע הניירות שהוא אוסף ומצרף זה אל זה וממיין לחגים ולמועדים ולימי זיכרון - הוא הדיוקן שמתארים כל מכיריו ומוקיריו , מיום שניסח לעצמו את ייעוד חייו ואת עניינם המרכזי : עיצוב החג הקיבוצי , ביסוסו התוכני והערכי , וביצועו הנכון והמדויק - עד שיהיה ל"גג האחד המכנס תחתיו את העדה הקיבוצית לדורותיה לרגעיה היפים והמלכדים . " ובינתיים נבנה סוף סוף לו עצמו גג זמני לאוצרות שאסף , שלעניינו לא היה להם תחליף . צריך לבוא לבית השיטה ולבקר בצריף ההו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד