ב. בתוך עמו

הרבה ספקות הטיל אב"ג במשך חייו באידאולוגיות , רעיונות , אמונות והשקפות . בשני ערכים לא הטיל ספק מעולם : בסוציאליזם כהשקפת עולם , ובקיבוץ - כהתגשמות השקפת העולם הזו וכדרך החיים הראויה לו . כמחנך , ראה את בית הספר כליבת חייו של הקיבוץ , וכאב מאוד את סגירתו לאחר 50 שנות קיום עצמאי בבית השיטה . הוא ניסה לנטוע בחניכיו ערכים של שוויון ערך האדם , של חירות האדם לבחור את דרכו ולחיות כפי בחירתו , של מחויבות למשימות לאומיות וחברתיות ושל אחריות האדם לזולתו . את הקיבוץ ראה אריה כיצירה חברתית שוויונית הומאנית , פרי חינוך הומאניסטי סוציאליסטי , המעצב את האדם כשולט בגורלו ומכוון את יכולותיו בבחירתו , תוך מודעות מתמדת לצרכיו ולקשייו של הזולת החי לצידו . זכרונותיו מתקופת ילדותו ונעוריו , ליד אמו שליבה וביתה היו פתוחים תמיד לכל מי שנזקק לה , ולא פחות מכך - נוכח דמותו של דודו , דוד בן גוריון , שאריה העריץ כמנהיג וכאישיות שחייה הוקדשו למטרה היסטורית נעלה - הציבו בפניו אתגר אישי מתמיד . על כן היה נכון תמיד להתגייס , להתנדב , להיענות - לא ל"תפקידים , " אלא למשימות . החיים קיבלו את משמעותם כשהיו לשליחות . הו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד