הראייה הכוללת

במסה שכתב בשנת 1979 פרש אב"ג את עיקרי תפישתו לגבי הקיבוץ כקהילה יהודית חדשה , וניסה לבחון את תכני חייה מהיבטי הזיקה אל העבר ואת הדרכים בהן ניתן וראוי לשמר ולהחיות ערכים שציינו את התרבות היהודית לדורותיה . הנחלת ערכים אלה תהיה אפשרית , להשקפתו , רק בחברה המכירה אותם לעומקם , בקיאה בשורשיהם ובהתפתחותם במהלך הדורות , ומאמצת אותם אל חייה מתוך הכרה אמיתית בחשיבותם ההיסטורית וברלוונטיות שלהם לעצם מהותה . " הקיבוץ חינו חידוש סגולי של יהדות זמננו . לדידי , הקיבוץ הוא היצירה הכי יהודית , והכי ישראלית , לפחות של מאה השנים האחרונות . הקיבוץ [ הוא ] קהילה יהודית יחידה בעולם היהודי שבה נולדים , מתחנכים , מתחתנים , מזדקנים ונפטרים בתרבות היחד . היהודי בקהילה היה תמיד מוקף ומוגן ע"י הקהילה שלו , הן מהבחינה הגופנית כלכלית והן מהבחינה הרוחנית התנהגותית וחינוכית . כן הוא בקיבוץ . [ ... ] הקיבוץ הוא קהילה יהודית עם אידאלים , עם נורמות וערכים ומאבק מתמיד לשמירתם , בו חובות עשייה , מצוות 'עשה' ו'אל תעשה , ' המחייבות את הפרט ואת הציבור לכל החיים . הקיבוץ הוא ניסיון מודרני יחידי ביהדות שמאחד בתוכו ערכים מוס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד