ב. אמריקה - פעם שנייה

בשנים 1973 1971 נקרא אב"ג לשליחות שנייה בחו"ל , הפעם ללוס אנג'לס שבארה"ב , לנהל שם את מערכת החינוך היהודי ציוני מטעם הסוכנות היהודית והפדרציות הציוניות בחוף המערבי . זה כבר היה סיפור אחר לגמרי : ללא הילדים ( שבגרו ועמדו ברשות עצמם כחברי קיבוץ בית השיטה , ( בתנאים של רווחה יחסית ( כפי שהיה מקובל כעת לגבי שליחים , בעיקר בגילם , ( וללא הכורח להתפרנס בכוחות עצמם . משליחות זו לא נותר בידינו סיכום כה מפורט . תחתיו נצברו בארכיונו האישי של אריה עשרות מכתבים , אישיים בעיקר , אך גם רשמיים . הם מעידים על קשרים חמים שנוצרו ונשמרו לאורך זמן , על ביקורים הדדיים של ידידים אמריקנים בבית השיטה , ושל אריה וברוריה אצל ידידיהם בארה"ב . דמותו הבלתי שגרתית של אריה השאירה , כמסתבר , רושם חזק גם ב"תרגומה" לאנגלית אצל אוכלוסיה יהודית מבוגרת . נראה כי בשליחות זו יכלה גם ברוריה לקחת חלק גדול ומשמעותי יותר בהעברת המסרים והתוכן וביצירת קשרים חברתיים , בהיותה משוחררת מעיקר המעמסה שהעיקה עליה בשליחות הקודמת באחזקת הבית והטיפול בילדים . ה"מטען" התרבותי חינוכי שנשא עימו אריה הפעם היה גם הוא עשיר בהרבה . הוא היה כבר ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד