מחנן־ של קבוצת אלון, המחזור הראשון כבית השיטה, ‭1946‬