למעלה: בית השיטה בראשיתה, 1941 באמצע ולמטה: אריה תופר את אוהל המשפחה, 1944