למעלה: אריה מבקר כפולין עס סיום לימודיו בתיכון, 1935 באמצע ולמטה: אריה בהכשרה כנען, 1936