למעלה: ד"ר משה קוריטני וציפורה עם אביגדור גרץ ביום חתונתם, 1914 במרבז: דוד גרץ וגיסו ד"ר קוריטני בפלונפק, 1914 למטה: אביגדור גרץ, חבר מועצת העיר פלונסק, פולין (מסומן בעיגול)