למעלה מימין: ציפורה ופרידמן לבוב מנקרים בקיבוץ לפני חתונת אריה וברוריה, 1940 יתר התמונות: ברוריה מגיעה לבית השיטה, 1938