למעלה משמאל: בביה"ם הריאלי בחיפה - עמנואל,עזריה אלון והמורה בר רב האי (משמאל‭1935 ,(‬ מימין: אריה והמורה פרופ' צ'רניאכפקי למטה: בפעילות של הצופים בריאלי (אריה עומד מימין)