"החמישה שטיאטאו את המדבר‭1942 ,"‬ למעלה מימין: מ3ת מדבר יהודה ‭,1:250,000‬ בלי שבילים ומקורות מים באמצע משמאל: המלווים, חסיין ואחיו משבט הג'הלין למטה מימין: עולים למצדה בעזרת חבלים, 1944