בית משפחת שינדל ואביגדור גרץ בפלונסק, פולין, 1904 מימין: אביגדור גרין