למטה: אביגדור עם נכדיו שנשארו בפלונםק - שיגדל, עמנואל וישרוליק, 1924