למעלה: ציפורה ואריה (מימין) מצטרפים למשפחת דוד בתל אביב, 1923 מימין לשמאל - אריה, ציפורה, גאולה, פולה,עמום, דוד ובנימין (בן אברהם וטובה) למטה: צילופ משפחתי לאחר הגעת אביגדור ועמנואל לארץ ישראל ‭1927 -‬ (מימין) צפוורה, פרידמן לבוב, זינה, אבא טגורי, זאב שירזון שדמי, אשת אביגדור, אביגדור, עמום, פולה, דוד (יושבים) עמנואל, אריה,רות פרידמן לבוב, יהודית שירזון,טובה קול, גאולה, רננה