הטיול לסוריה והלבנון, ‭.1944‬ למעלה: מפת הטיול המקורית; המטיילים (מימין לשמאל‭:(‬ אברהם זכאי, אריה stOtt כן־עמי ריבלין, זרוככל ארבל. למטה משמאל אהרון חפץ, מישל הורביץ. באמצע: עם הקהילה היהודית בחלב. למטה: בעל־בק;על ראש החרמון