פרק רביעי: בית הספר של קיבוץ בית השיטה

בשנת 1993 הוציא קיבוץ בית השיטה לאור את הספר "עמודי שיטה , " ספר היובל של בית הספר בבית השיטה , בעריכתם של אריה בן גוריון ותקוה שריג . הספר גדל הממדים ועשיר התוכן מקיף חמישים שנות חינוך - תש"ב תשנ"ב , ומשקף את תולדותיו של המוסד , את תכני הפעילות החינוכית , את התפתחותו והשינויים שחלו בו במרוצת השנים , ואת רחשי ליבם של בני הקיבוץ שהתחנכו בו . כותב עזריה אלון , חבר המערכת , במאמר הפתיחה לספר : " קיבוץ , בשנותיו הראשונות על הקרקע , פותח בית ספר . עדיין אין כמעט כלום : ענפי המשק בראשיתם , רק מתחילים לשאת יבול . החברים גרים באוהלים ובצריפים - לוהטים בקיץ , נוטפי מים בחורף . תקציב התיישבותי אין . אבל המורה המיועד מוליך כמה ילדים קטנים אל אחד הצריפים , ויש בית ספר " ! בוויכוח המתפתח מאוחר יותר על המסגרת החינוכית , עולה הטענה : "כל כפר יקים גימנסיה " !? אבל השאיפה לחיבור בין חיי חברת המבוגרים לבין חינוך הילדים כחלק בלתי נפרד מחיי הקיבוץ מנצחת : למשך חמישים השנים הבאות יהיה בית הספר בנוי ומשולב במערכת חיי הקיבוץ . חיי חברת הילדים הצומחת יקיפו תכניות לימודים מכיתה א' עד י"ב , חינוך לעבודה - החל ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד