א. אמו ציפורה (גרין), אביו משה (קוריטני)

בשנת , 1914 לאחר שנפגשו בברלץ ( הוא סטודנט לרפואה ואחר כך רופא צבאי , היא תלמידת ביה "ס לגננות "פסטאלוצי פרבל האוס ( " והתאהבו , באו ציפורה וד"ר משה קוריטני לפלונסק , העיר בה ישב אביה של ציפורה , ר' אביגדור גרץ , לקבל ממנו את ברכתו לנישואיהם ערב יציאתם לייליסבטגראד שברוסיה . הוא נתן להם את ברכתו , והם נישאו ויצאו לדרכם , להקים את ביתם במקום שבו התקבל ד"ר קוריטני לעבודה . הוא עבד כרופא והכשיר את אשתו לתפקיד של אחות מעשית . המקצוע הזה , שלא עליו חלמה , יהיה המקצוע שלו תקדיש את חייה - חיי עבודה , מסירות וחזון ציוני וחברתי . באמת חלמה ציפורה בנעוריה לעלות לארץ ישראל . היה לה מדריך מכוון - אחיה דוד , הקרוב לה מכל אחיה גם בגילו וגם ברוחו . כשעלה דוד לא"י בשנת , 1906 והיא אז בת , 17 היתה הפרידה ממנו קשה עליה , ובלחץ געגועיה והחלטתה לצאת גם היא מעיר הולדתה וממסגרת משפחתה , כתבה אליו וביקשה להצטרף . הוא התנגד - נערה צעירה שתהיה תלויה בו לא התאימה לתכניותיו בארץ , ויעץ לה לדחות את העלייה ולרכוש בינתיים מקצוע שממנו תתפרנס בעתיד . אז החליטה לצאת לבדה לברלין , ללמוד את מקצוע הגננת . אביה , שעל אף ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד