תוכן העניינים

תודות 9 מאת המחברת 11 פתיחה 14 פרק ראשון : ילדות ונעורים 15 א . אמו ציפורה ( גרץ , ( אביו משה ( קוריטני ) 15 ב . מקום חדש , חיים אחרים 18 ג . נעורים בחיפה : התגבשות המשפחה 19 ד . נעורים בחיפה : ביה"ס הריאלי , הצופים , המחנות העולים 21 ה . : 1935 תרמילאות לפולין 23 : 1937 1936 הכשרה בנען 24 פרק שני : מסעות 27 א . החמישה שטיאטאו את המדבר 28 ב . צפונה - ללבנון ולסוריה 31 פרק שלישי : חינוך 37 א . הכשרה בנען 37 ב . ימים ראשונים בבית השיטה 37 ג . מדריך בחברת הנוער הצ'כית בבית השיטה 38 ד . מחנך בביה"ס המקצועי "טיץ" ביגור 40 ה . עם ילדי טהראן 43 פרק רביעי : בית הספר של קיבוץ בית השיטה 45 א . קבוצת "אלון" - הכיתה הראשונה 46 ב . העצרת בגבעת בתר והקמת ה"חטיבה" 48 ג . אחריות המחנך 49 ד . לימודי התנ"ך בבית הספר 51 ה . בר מצווה 52 ו . פתיחת שנת הלימודים 54 ז . ממרחק השנים 55 פרק חמישי : משפחה משלו 57 א . סיפרה ברוריה 57 ב . אוהל משלהם 59 פרק ששי : משפחת זינאתי מפקיעין 63  אל הספר
הקיבוץ המאוחד