הערות

הקדמה jean Santeuil . 1 עמי . 7 6 וראה בראשית ת , ו יג . , Chroniques . 2 עמ' . 107 . 3 בשנים 1908 1906 הקדיש פרוסט מזמנו ל"פאסטיש" על פרשת למואן ( פרשת הונאה כלכלית , ( וניסח אותה בסגנונם של סופרים ידועים , כגון באלזאק , שאטובריאן , סנט 3 ו ועוד . , Con / re Sainle-Beuve ( 1954 ) . 4 עמ' . 157 . 5 עברית : בעקבות הזמן ד . אמ , [ 1 ] 7 מצרפתית : הלית ישורון , הספריה החדשה , הוצאת הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה , 1992 ( להלן : עברית . ( . 6 במהדורת 1989 של Seuil נקרא ספר זה בשם אלברםץ נעלמה Albenine ) . ( disparue הוא הופיע גם בנפרד , תחת שם זה , Editions Grasses ב . 1987 ( עברית : אלברטץ איננה , מצרפתית : אביבה ברק , הספריה החדשה , הוצאת הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה , . ( 1990 פרק ראשון : בצד של סוואן , R . T . P . I . 1 עמ' ; 64 עברית : עמ' . 70 . 2 שם , עמ' ; 165 159 עברית : עמ' . 167 161 . 3 שם , עמ' : 186 עברית : עמ' . 185 184 , R . T . P . 111 . 4 עמ' . 1046 . 5 צליל הפעמון שבישר את צאתו של סוואן היה שונה מן הצליל שבישר את בואו : " בערבים שבהם , בשבתנו בחזית הבית תח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד