הציונות ביצירתו של פרוסט

הציונות נזכרת פעמיים באוברטורה לסזלם 7 עט 7 , דד , ופעם נוספת בהזמן שנמצא מחדש . באוברטורה , הציונות מצטרפת בצורה מבדחת עם ההומוסקסואליות . הקאלאמבור Sodomisme-Sionisme יונק את השראתו מספרות אנטישמית שרווחה באותה תקופה , כגון כתביו של . Gohier סופו של הנאום , המתחיל בתיאור דרמטי של חיי ההומוסקסואלים , מסתיים פתאום בהצגתה של קהילייה זאת בתור מושבה מזרחית , מתורבתת , מוסיקאית , דוברת סרה , המצטיינת בתכונות מקסימות ובמגרעות שאין לשאתן . הם יוצגו באורח מעמיק יותר בעמודים הבאים , אך לפי שעה ברצוננו למנוע את המשגה הרה האסון - הדומה לזה שבעידוד התנועה הציונית - שבהקמת תנועה של אנשי סדום ובנייתה המחודשת של סדום . שכן מיד בהגיעם שמה ימשו אנשי סדום את העיר , שלא ייווצר הרושם שהם חלק ממנה , ישאו אשה , יפרנסו פילגשים בערים אחרות שבהן ימצאו , בין השאר , שעשועים הולמים מכל הבא ביד . לסדום עצמה לא יבואו אלא בשעה של הכרח גמור , כשעירם תתרוקן , כגון מחמת הרעב המוציא את הזאב מן היער . כלומר - הכל יתרחש בסופו של דבר כמו בלונדון , בברלין , ברומא , בפטרוגרד או בפאריס " . מושבה זאת חיה בעושר ובאושר בקרב האו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד