פרק שנים־עשר: הציונות ותולדות עם ישראל

התנועה הציונית , שאינה מוזכרת כלל בכתבי פרוסט הקודמים לבעקבות הזמן האבוד או במכתביו , מופיעה במפתיע באוברטורה ל 7 0770 עפ 7 , דד . < באוברטורה זו מתחוללת הדרמה ההומוסקסואלית , והציונות משתלבת היטב בתזמור וארוגה במארג הכללי . אופיה של הציונות ביצירה עשוי להתברר רק מבעד לכמה מראות מגדילות השזורות בבעקכות הזמן האבוד , כגון הלאומנות , האנטישמיות , ההומוסקסואליות וההארה האסתטית . הדיון בה בהקשר זה מחייב סקירה היסטורית של הציונות כתנועה פוליטית בצרפת - תנועה שעוררה הדים רבים הן בקרב האינטליגנציה הצרפתית והן בקרב מדינאים ועיתונאים .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד