פרק תשיעי: שארל סוואן

לסוואן ולכלוך , שתי הדמויות שמוצאן יהודי , תפקיד מרכזי ביצירה , ובמיוחד בהבאתו של המספר בסוד גילוי עולם הרוח , עולם הרגש ועולם המין . בפרק זה , ובבא אחריו , ננסה לגלות את טיבם כגיבורי היצירה בעקבות הזמן האבוד . בהקשר זה ננסה להעריך את מקומו של הייחוד היהודי בכתבי פרוסט . מערך הדמויות ביצירה כולל מצד אחד אמנים כמו אלסטיר , ונטייל , וברגוט ומצד שני את המספר ומשפחתו ( האב , הסבתא והאם , ( ובנוסף להם שורה ארוכה של ידידים . אשר לבני משפחתו של המספר , ניצב לפנינו גרעין המוגן מפני תהפוכות הזמן ומפני כל צורה של פגע מוסרי . כיוון שלא ניכרים בהם שום נגיעות ושום טעם לפגם , אין הם נתונים לשינויים לא מבחינה חברתית , לא מבחינה מוסרית ואף לא מבחינה רוחנית . בשונה מידידיו וממכריו של המספר שפר עליהם גורלם והם מסיימים את חייהם בכבוד . באשר לאמנים , אישיותם ואופיים נבלעים באודיסיאה של יצירותיהם . המספר מצביע על שינויים באופיים רק כאשר הדבר משפיע על התפתחות יצירתם . נותרות הדמויות של האהובות והידידים , ז'ילברט ואלברטין , שארלו וסן לו , סוואן ובלוף . כל הדמויות האלה נחשפות לפנינו בהדרגה ואנו מופתעים תמיד ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד