א. מלחמה וזמן אבוד

הזמן שנמצא מחדש נפתח בביקור של המספר בביתם של בני הזוג ז'ילברט ורובר דה סן לו בטאנםונוויל , הוא "צדו של סוואף / שהצטייר לו בימי ילדותו כקוטב נגדי לצד גרמנט . המספר פורש לפנינו את סדר יומו בימי ביקורו בטאנסונוויל . הוא מנהל שיחות עם ז'ילברט ; הם יוצאים לטייל וחוזרים עם שקיעה . שעת מנוחת הצהריים נדחית . אחרי הטיול הוא נח שעה או שעתיים לפני ארוחת הערב . סדר יום זה נרמז כבר בפתיחת המכלול , בעמוד הרביעי של קרמכרה . בין החדרים הנגללים שם לעיני דמיונו בשעת היקיצה מופיע גם חדרו בטאנסונוויל אצל מרת דה סן לו - וזהו החדר האחרון המקובע בדמיונו בשעה שהוא נעור . מדובר איפוא במבנה מעגלי - הסוף משיק להתחלה . בדרך זאת המכלול כולו נתפס כפרי היזכרות ויקיצה רוחנית . תהליך ההתעוררות מתחיל בגילוי הזהות העצמית והמציאות , ומסתיים בגילויה של הזהות הרוחנית הנצחית . התהליך מכתיב את דרכי העיצוב : חדרים , ערים , מחוזות , הנגלים לעינינו בסדר שרירותי כביכול , תופסים בסופו של דבר את מקומם הנכון ומתארגנים תחת שרביטה של ההארה היצירתית , השואבת את כוחה מהזמן הנצחי . כל התעוררות כלולה בחברתה , ובמערכת היכללויות אלה משתלב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד