א. האוברטורה: מסדום ועמורה אל מסתרי הכתיבה

כבר בסיומו של הפרק הקודם ציינו את נקודת התצפית של המספר , היושב בחדרו ועוקב אחר צעדיהם של בני משפחת גרמנט ואורחיהם . הוא בוחר את גרם המדרגות כדי להיטיב להתבונן בבואם ובצאתם . וכאן נכונה לו הפתעה : הוא מבחין בבואו של שארלו ובחיזוריו אחרי ז'יפיין , ואחר כך באהביהם בתוך ביתן בחצר . ההצצה במעשי אהבים עלתה לטירזיאס במחיר כבד - בעיוורון , ואילו הצצה זאת פוקחת את עיני המספר להוויה ההומוסקסואלית - מעין התגלות המאירה נקודות חשובות בסיפור עד כה . אבל בצד מפגש זה , שהוא מופלא בעיני המספר , מתחולל מפגש מסוג אחר : בעמדו בראש גרם המדרגות נתקלות עיניו בזיבורית' המפרה פרח בתוך שיח - תמונה שמצד אחד היא מסיחה מעט את דעתו מן המפגש בין שארלו לז'יפיין , ומצד שני היא מהווה מעין ראי לפגישה זו . מחזה זה נעשה עילה לדיון ארוך על הפיסיולוגיה של הצמחים על פי תורת דרווין . שתי המערכות המתנהלות בו זמנית , במישור הבוטאני ובמישור האנושי , גורמות למספר לגזור גזירה שווה בעניין הדטרמיניזם המתבטא במפגש בין פרח לבין החרק המיועד לו , ובין שארלו ההומוסקסואל לבין הבחור המתאים ביותר לסיפוק מאווייו . לדעת המספר , אהבתם ואהבהבי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד