הקומדיה הטרקלינית

דומה שתהליך הדמיסטיפיקציה הוא אחד מיעדי הכתיבה ביצירתו של פרוםט . הדבר ניכר ברורות בצז גרמנט . אגב נסיונותיו הבלתי נלאים להתקרב אל בית גרמנט מנסה המספר להסביר לנו מה עומד מאחורי סקרנותו . לדבריו , כשאנו נמשכים אחרי צורות חיים שיש בהן מן המסתורי והלא ידוע , אנו נסחפים על ידי אשליה שבסופו של דבר אנו מעוניינים להרוס אותה . היצירה מתקיפה לא רק את מיתוס האצולה הצרפתית , אלא גם את / 'Opus Francigenum" n גאון המורשת הצרפתית שעליה מבקשים לסוכך בכל מחיר מפני פולשים זרים ומחללים למיניהם . הקהילה שכנגדה מכוונים החיצים היא הקהילה היהודית , המשתדלת בכל מאודה להתקבל לחברה הגבוהה ולמועדונית הסגורים . באחת המסעדות היוקרתיות שהוא מבלה בה תחת חסותו האדיבה של סן לו , מתחיל המספר להרהר בהבדלים בין היהודים השוהים באותה מסעדה לבין הצרפתים ה"שורשיים . " הוא מסכים בעצם עם הדעה הרווחת שהופעתם , חיתוך דיבורם והליכותיהם של היהודים פוגעים בטעם הטוב ומחטיאים את אידיאל ההרמוניה המקובל על העם הצרפתי , ובמיוחד על דה שארלו , אותו אציל המטיף להחזרתם לגיטו . לטענתו של זה , הוויית הגיטו יותר הומוגנית ויש בה שלמות . יהוד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד