ורמר ואלסטיר: אמנות הציור ועקרונות ביקורת האמנות

ההיכרות עם אמנותו של אלסטיר מתעשרת משעושה המספר היכרות עם האמן , ובדרך זאת אנו מתוודעים ליחס הדינאמי והמורכב בין התפתחותו הרוחנית של הצייר לבין טיב אמנותו . המספר מוזמן לאטלייה של האמן , הנראה לו כמין מעבדה שמתחוללת בה בריאת עולם מחודשת . מתוך התוהו ובוהו מוציא האל האמן מתחת ידיו את הדברים שאנו מכירים - את ציוריו . לדידו של המספר , הקסם שביסוד כל ציור מקורו במטאמורפוזה העוברת על הדברים המוצגים בו , והוא מקביל זאת למטאפורה בשירה . אם ריבון העולמים ברא את הדברים בקראו להם שם , הנה אלסטיר בורא אותם מחדש בנטלו מהם את שמם ובתיתו להם שם אחר . השמות המסמנים את העצמים תואמים את מושגי השכל , הזרים להתרשמויותינו האמיתיות . המספר מביא כדוגמה את התבוננויותיו בים . הרי אירע לו שחשב , בעקבות משחק של קרני השמש , כי חלק נכבד של הים אינו אלא חוף רחוק , או שהתבונן ארוכות באזור כחול ונזיל מבלי לדעת אם הוא חלק מן הים או מן השמיים . אבל עד מהרה שבה המחשבה ויישבה את ההבחנה שנתבטלה אגב ההתבוננות . התרשמות ראשונית כזאת עומדת ביסוד אמנותו של אלסטיר . הרגעים הנדירים שרואים בהם את הטבע כמות שהוא , כלומר באורח פ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד