שמות ארצות: השם

חלק זה , המונה כ 45 עמודים בהוצאת "פלייאד , " פותח בתיאור יקיצותיו של המספר בחדרים שונים בפאריס בעונה הקרה , עד לניצני האביב . הוא מהווה המשך ישיר לפתיחה שעניינה יקיצות באביב ובסתיו בקומברה . מתברר בדיעבד , שאהכד , של סוואן הוא מעין מאמר מוסגר במהלך האירועים . תשובה או הד לפרק הנוכחי נשמע מאוחר יותר , בחלק השני של נצל נערות פורחות , שכותרתו : שמות ארצות : הארץ . החלק הראשון של הספר האמור , סכיכ מרת סוואן , מצטייר גם הוא כמאמר מוסגר . באמצעות דוגמאות אלה מתוודע הקורא לקומפוזיציה של בעקבות הזמן האבוד - מערכת של חוליות חוליות המשתלשלות זו מזו בדרך של מאמרים מוסגרים . במה מדובר כאן ? בכוחו המכשף של השם . למספר , המתקרב לגיל הנעורים , נדמה ששמו של מקום נושא את הווייתו של זה . באלבק , למשל , מצטיירת בדמיונו כעיר מוכת סערות לחוף ים מפורסם באמונותיו ואפוף שישה חודשים בשנה תכריכי ערפל וקצף גלים . חזיונות אלה עולים בדמיונו על יסוד איכותן הצלילית ומקצבן של שתי ההברות באל בק והאסוציאציות המצטרפות אליהן . לאחר העיר הנורמנדית הזאת הוא פונה לערי איטליה , ונציה ופירנצה , בעיקר לאחר שקרובי משפחתו מזכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד