אמנות ויהדות ביצירתו של פרוסט

^ וזלייט חסין זיולייט חסין אמנות ויהדות ביצירתו של פרוסט ספר זה רואה אור בתמיכתם של : המכון הצרפתי ליד שגרירות צרפת בישראל הקתדרה ע"ש סימון וייל ליד המחלקה לספרות משוה , אוניברסיטת בר אילן רשות המחקה אוניברסיטת בר אילן זיולייט חסין אמנות ויהדות ביצירתו סל פרוסט הוצאת הקיבוץ המאוחד  אל הספר
הקיבוץ המאוחד