ביבליוגרפיה - מקורות ראשוניים

הערה : במקרה של הוצאות מחודשת של ספר או תרגומו לעברית , ההתייחסות היא לתאריך המאוחר של ההוצאה האחרונה . DHDO ברקוביץ Hume and Deism , University of Berlin , 1933 1933 [ German ] . ברקוביץ What Is the Talmud ? Berlin : Judischer Buch- 1938 Verlag , 1938 [ German ] . ברקוביץ Towards Historic Judaism , Oxford : East and West 1943 Library , 1943 . ברקוביץ Between Yesterday and Tomorrow , Oxford : East 1945 and West Library , 1945 . ברקוביץ Judaism : Fossil or Ferment ? New York : 1956 Philosophical Library , 1956 . ברקוביץ תש God , Man and History : A Jewish Interpretation , ע" New York : Jonatan , David 1959 .. אלוהים אדם והיסטוריה , ירושלים : מרכז שלם , תש"ע . ברקוביץ Prayer , New York : Yeshiva University , 1962 . 1962 ברקוביץ תשס"ח תנאי בנישואין ובגט , ירושלים : מוסד הרב קוק , תשסח" . ( 1966 ) ברקוביץ Man and God : Studies in Biblical Theology , 1969 Detroit : Wayne State , 1969 . ברקוביץ תשס"ו א Faith After the Holocaust , New York : Ktav , 1973 . אמונה לאחר השואה , ירושלים : מרכז שלם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד