פרק חמישה־עשר: מקורות השראה והשפעה

הרב יחיאל יעקב ווינבת וברקוביץ ברקוביץ הגיע לסמינר לרבנים על שם הילדסהיימר בברלין בשנת , 1928 בהיותו בן עשרים , ומיני אז נעשה הרב יחיאל יעקב ווינברג למורו ולרבו . במקביל ללימודיו בסמינר הוא כתב עבודת דוקטורט באוניברסיטה של ברלין וסיימה בשנת . 1933 בשנת 1934 הוסמך ברקוביץ לרבנות ודיינות על ידי שלושה גדולי תורה מפורסמים באירופה . שילוב זה של תורה ואקדמיה ליווה את פעילותו של ברקוביץ כל ימיו . כפי שהוצג במבוא , כיהן ברקוביץ ברבנות בכמה קהילות בארצות שונות ושימש פרופסור לפילוסופיה יהודית בתקופות מסוימת בחייו . בטרם נפרט את הקשרים הרוחניים בין הרב ווינברג לברקוביץ נביא כמה אנקדוטות המתארות את מערכת היחסים המיוחדת ששררה בין שני האישים האלה . במשך לימודיו בסמינר לרבנים , וגם לאחר מכן בהיותו רב קהילה בברלין , היה ברקוביץ בקשרים הדוקים עם הרב ווינברג שעמד בראש הסמינר בשנים . 1926-1938 קשרים אלו התחדשו אחרי המלחמה ונמשכו באמצעות מכתבים עד קרוב למותו של הרב ווינברג בשנת . 1966 ווינברג גורש מגרמניה בפתאומיות עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה בגלל היותו "נתין זר" על פי הגדרת השלטונות . למרבה המזל , ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד