פרק שנים־עשר: האתיקה של המין ביהדות

בפרק זה נרחיב בפרשנותו הפסיכולוגית והפילוסופית של ברקוביץ ליחסים המורכבים , שבין מין לאתיקה ; בין יחסי מגדר לתרבות ולחברה ; בין תפיסות תיאולוגיות למעמד האישה . במרכז הפרק נעסוק במאמר "האתיקה של המין , " שבו ביקש ברקוביץ להציג את משנתו ההגותית בתחום היחסים בין גבר לאישה בהיבט של המצוי והרצוי . ניתן לראות במאמר זה פיתוח והרחבה לדברים שכתב בנושא האתיקה של היהדות , שבו עסקנו לעיל . המאמר פותח בתיאור השינויים שהתחוללו בחברה המערבית כתוצאה מהמהפכה המינית שהתרחשה במחצית השנייה של המאה העשרים . בניסיון להתחקות על שורשי התופעה ומקורותיה , הוא מציין שלוש סיבות שחוללו מהפכה זו , שנעשתה לאחד ממאפייני התרבות המרכזיים והמובילים בעולם המערבי . סיבה ראשונה היא הריאקציה לדיכוי המין המצויד . בבסיסה של הנצרות , אשר היוותה גורם תרבותי מרכזי באירופה במשך קרוב לאלפיים שנה . הנצרות מראשית דרכה ראתה במין דבר מסוכן שהדרך המועדפת לטפל בו היא על ידי דיכוי ופרישות . ביטוי בהיר ליחס הנצרות למין ניתן על ידי אחד ממעצביה החשובים , פאולוס : "טוב לו לאיש להימנע מאישה ... אם אינם יכול לכבוש את יצרם - שיתחתנו ; מוטב לשאת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד