פרק אחד־עשר: עיונים בתפיסת מעמד האישה

ברקו ביץ הטעים כי למרות הקשיים הכרוכים בנושא מעמד האישה בהלכה , נענו פוסקי הלכה רבים בעבר לאתגר והציגו פתרונות יצירתיים ומקוריים להקל על האישה . לדבריו , קשה שלא להתפעל מן המאמצים האינטלקטואליים והעוז המוסרי שהשקיעו מורי ההלכה במהלך הדורות בנושא זה , ביודעם את מעמדה החוקי ההלכתי הנחות של האישה , ובהכירם בחשיבות וברגישות הנושא . ברקוביץ הקדיש לנושא זה חלק חשוב מעבודותיו ההלכתיות . מורשתו כוללת שני ספרים שהוקדשו לכך במלואם , ובמסגרת ארבעה ספרים נוספים הוקדשו לנושא זה פרקים שלמים . כמו כן , טופל הנושא בכמה מאמרים . דמותה ש 7 י האישה בספרות חז"ל הספר האחרון שפרסם ברקוביץ בחייו מוקדש להיבטים תיאורטיים ומעשיים של ההלכה הנוגעים למעמד האישה . הוא ניסח את המוטיבציה לכתיבת ספרו במילים : "המטרה אינה ביקורתית ואף לא אפולוגטית , אלא לחשוף מתוך המקורות האגדיים וההלכתיים את עקרונות היסוד של היהדות על בסיס הבנתנו . " כבר בראשית הדרך הוא מעמיד אותנו על הקושי של חוקר בן ימינו בחשיפת המציאות העולה מתוך המקורות , בגלל הפער ההיסטורי בין תקופתנו לתקופה שבה נכתבו הדברים . קושי זה נעוץ במאפיינים שונים של תנאי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד