חלק שלישי: מעמד האישה

בשני החלקים הקודמים עסקנו בעיקר בתפיסתו של ברקוביץ בתחום מחשבת ההלכה . אף שהרחבנו בהבאת דוגמאות הלכתיות להמחשת רעיונותיו ולהוכחת טיעוניו , טרם פגשנו את עבודתו ההלכתית כפוסק המעצב את ההלכה על ידי נורמות העולות מפסיקתו . ברקוביץ שימש ברבנות בכמה קהילות במקומות שונים בעולם ואף נדרש עקב תפקידו לכמה סוגיות הלכתיות . אך הפסקים שהוא העלה על הכתב לא נועדו לקהילה זו או אחרת או למענה אישי לפונה מסוים . מרב כתיבתו ההלכתית שונה מן השו"ת המקובל שבו מוצגת שאלה להכרעתו של בעל הלכה . ברקוביץ ראה בכתיבתו ההלכתית בעיקר פלטפורמה לדיונים בסוגיות חשובות עבור עולם הלכה . בפרקים שבחלק זה מוצגים היבטים שונים של מעמד האישה בהגותו של ברקוביץ . פרק אחד עשר מתחיל בסקירת המקורות המסורתיים המשקפים את מעמדן החברתי תרבותי של נשים בתקופת חז"ל . נוסף על סקירה חושפנית שאינה מסתירה אמרות והלכות קשות ופוגעניות בתחום מעמד האישה , ברקוביץ חודר לתוככי השיח התלמודי וחושף באמצעות קריאה חתרנית תגובות מרדניות של נשים כנגד מעמדן הנחות בחברה הפטריארכלית הקדומה . סקירה זו של מעמד האישה מקרינה יושרה מיוחדת המתרחקת מכל גישה אפולוגטית...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד