פרק שמיני: ההלכה במציאות מודרנית

במערכת היחסים בין הדת למדינה בלטו בשנות המדינה הראשונות פרשיות הקשורות לשמירת השבת במדינה היהודית . פרשיות אלו , שהיו במוקד הסערה בשיח הציבורי , התרחשו בעיקר בזירה הפוליטית . לעומת זאת , הדיון בהן ברמה הרעיונית של יחסי הלכה ומדינה נערך בשוליים בלבד . לדעת ברקוביץ , אופייה הציבורי של השבת במדינת ישראל מעורר קשיים הן מבחינה חברתית פוליטית והן מבחינת הלכתית . המאבקים של המפלגות הדתיות על חקיקת חוקים להגדרת אופייה הציבורי של השבת נתפסים גם כיום בעיני הרוב החילוני בחתירה לכפייה של רצון המיעוט על הרוב שאינו חפץ בכך . מאבקים פוליטיים אלו "למען השבת" עלולים לגרום להשגת תוצאה הפוכה , "ההתנכרות ליהדות המסורתית תעמיק , ההתנגדות תרחיב ותעמיק , בעיני רבים תהיה השבת עצמה לבוז . " ברקוביץ מזכיר גם את הקולות שנשמעו בציונות הדתית בראשית שנות המדינה שהיו "מודעים לצורך בגישה חדשה ומקורית לקיומה של היהדות על פי התורה , בתוך המציאות החדשה של מדינה יהודית . " אלא ששום דבר מתוך החזון לא התממש באותה מציאות של שבת קואליציונית ושל תככנות פוליטית שיש בה , אולי בלא יודעין , אפילו מעין חילול הקודש . ברקוביץ היה מו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד