חלק שני: התפיסה העיונית

בחלק הראשון של הספר עסקנו בעיקר בדוגמאות שברקוביץ הביא מן התלמוד ומספרות ההלכה הבתר תלמודית לצורך המחשת רעיונותיו . גם בפרקים של חלק זה נעסוק בכמה סוגיות הלכתיות לצורך אילוסטרציה לרעיונותיו , אך נתמקד יותר בעקרונות העיוניים במחשבת ההלכה של ברקוביץ . נסתייע בכמה תיאוריות מתחום תורת המשפט כדי לבאר את תפיסת התורה שבעל פה על פי ברקוביץ . במהלך הפרקים של חלק זה נראה כיצד ברקוביץ מציג אתיקה יהודית אשר מתמודדת עם הקשיים המתעוררים בעולם המודרני , שבו תפיסת האוטונומיה של המוסר האנושי מקובלת כתנאי סף של חברה מודרנית . לצורך השלמת הדיון במערכת היחסים המורכבת שבין דת למוסר נביא כמה נקודות מרכזיות מתוך סקירתו הרחבה של ברקוביץ על האתיקה הפילוסופית . במרכזו של דיון זה ברקוביץ מנהל דו שיח עם תפיסתו של קאנט בנוגע לתביעות הנובעות מהאוטונימה של מוסר , כמו כן , הוא מתמודד עם שיטתו הדיאלוגית של בובר המהווה מקור השראה לכמה מתפיסותיו המרכזיות בתחום האתיקה . בפרק השביעי , המוקדש למשבר ההלכה , נעקוב אחר תולדות ההלכה מתקופת המשנה והתלמוד ועד ימינו , על פי ברקוביץ . סקירה זו , אינה תיאור ההלכה מזווית ראייה היסטו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד