פרק ראשון: כוחה של סברה בהלכה

בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת פרסם ברקוביץ שני ספרים במגמה להציג את תפיסתו בתחום מחשבת ההלכה , תחום המזוהה כיום עם הפילוסופיה של ההלכה . הספר הראשון , ההלכה , כוחה ותפקידה , מציג את ההלכה בהקשר לערכים אנושיים כפי שהם משתקפים בדיונים התלמודיים ובספרות הפסיקה . בכל אחד מפרקי הספר ניתן לזהות את הפן האנושי המלווה את העשייה ההלכתית בכל שטחי חיי המעשה . הסברה , במובן של "השכל האנושי הישר לקבוע הלכה , " נמצאת בתפר שבין ההלכה לבין המציאות שעליה היא מוחלת . הספר מרבה להציג דוגמאות המראות שהפעילות האינטלקטואלית של חכמי ההלכה אינה עוסקת רק במיון קטגוריות ובהיסקים פורמליים בעקבות תקדימים הלכתיים , אלא היא גם בודקת ומעריכה את משקלם ומעמדם של הנימוקים הערכיים הקשורים בסיטואציה ההלכתית הספציפית . הספר השני , , Not in Heaven פורסם זמן קצר אחרי הקודם . לפי עדותו של ברקוביץ , ספר זה הוא מקבילו האנגלי של הספר הראשון . עם זאת , ראוי לציין שישנם הבדלים ניכרים בין שני הספרים , הנובעים , כפי הנראה , מקהלי היעד השונים שאליהם מכוונים הדברים . בעוד שהספר הראשון נועד לקהל קוראי עברית , שיש להם הבנה במושגי ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד