חלק ראשון - אבני בניין

ששת הפרקים הראשונים של הספר מציגים את גישת ברקוביץ בנושאים המהווים את אבני הבניין של תפיסתו ההלכתית . חומרי הבנייה של אבנים אלו לקוחים בעיקר מתוך הדיונים ההלכתיים והאגדתיים שבתלמוד ומתוך סוגיות הלכתיות שבכתבי הרמב"ם . שליטתו של ברקוביץ במכמני הש"ס ופירושיו , וידיעותיו הנרחבות בספרות הפסיקה , אפשרו לו להציג משנה הגותית באמצעות סוגיות תלמודיות ודיונים הלכתיים היסטוריים . אף שחלק זה אינו עוסק לכאורה בהגות עיונית פילוסופית , אפשר לזהות בין השורות את איש הפילוסופיה המתבונן בתלמוד ובספרות הראשונים ומרכיב מהם את היסודות שמהם הוא עתיד לבנות את הבניין של התפיסה ההגותית ההלכתית . בפרק הראשון נעסוק בכוחה של סברה במחלוקות הלכתיות . אף שההלכה נתפסת על פי רוב כמערכת חוקים פורמלית , ברקוביץ מבקש להראות כי גישה פורמלית משמשת רק כברירת מחדל להכרעה הלכתית . בררה זו מופעלת כאשר , מסיבה כלשהי , אין אפשרות להכריע בין הסברות והנימוקים של הצדדים הנוטלים חלק במחלוקת . לשם הדגמה , אחד הכללים המפורסמים ביותר בעולם הפסיקה הוא "יחיד ורבים הלכה כרבים , " שהוא כלל פורמלי לעילא המתעלם מן הטענות לגופה של ההלכה . להבנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד