ברקוביץ כפילוסוף של ההלכה

ידיעותיו התורניות המקיפות של ברקוביץ מחד גיסא , והשכלתו הרחבה בתחומי הפילוסופיה היהודית והכללית מאידך גיסא , הקנו לו את הכלים ליצירת הגות פילוסופית לעולם ההלכה . מן המפורסמות שידע בלבד , אינו מספיק לבניית תשתית פילוסופית בעלת משמעות רוחנית דתית עבור ההלכה , לביצוע משימה זו דרושה גם יכולת אינטגרטיבית ורפלקטיבית המבוססת על גישה המשלבת בין אידיאל למציאות . בהבדל מרוב העוסקים בפילוסופיה של ההלכה , המגיעים מהעולם האקדמי ומציגים בדיוניהם סוג של בית מדרש וירטואלי , רגליו של ברקוביץ היו נטועות בבית המדרש הממשי . זאת ועוד , הוא שימש רב בכמה קהילות אורתודוקסיות בתקופות עתירות שינויים פוליטיים וחברתיים , דבר שהעמיד בפניו אתגרים של מנהיגות דתית . נתאר בקצרה כמה קווים מאפיינים במחשבת ההלכה של ברקוביץ . במהלך הפרקים הבאים נרחיב הן בצד העיוני הגותי של משנתו , והן בדוגמאות הממחישות פן זה . הוא עמד על הקושי הנובע מקבלתם של חוקים נצחיים המכתיבים את הנורמות הדתיות לאורך ימים , כאשר המציאות בכל דור משתנה ללא הכר . בתחום זה , לדעתו , התלמוד מציג גישה משפטית הלכתית הבודקת את האיזונים בין הערכים המיוצגים על ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד