קורות החיים של ברקוביץ

הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ נולד בשנת 1908 בעיר אוראדאה ( Oradea ) הנמצאת במחוז ביהור שבחבל טרנסילבניה ברומניה . לפי עדותו של ברקוביץ , באותה עת התגוררו בה כשלושים אלף יהודים , " רובם הגדול שומרי תורה ומצוות ורבים מהם תלמידי חכמים , תלמידי ישיבות בימי בחרותם . " אביו , דב בער , שהיה תלמיד חכם , הוסמך לרבנות בישיבת פרשבורג אך לא שימש ברבנות . הוא נמנה עם תומכיה של הישיבה המקומית של הרב חיים יהודה לוי שהוקמה על פי דגם הישיבות הליטאיות . אמו , ברטה לבית קוש , הייתה צאצא של הרב הלוי קעלין שחי במאה השמונה עשרה , שהתפרסם כמחבר הספר מחצית השקל , שהוא אחר הפירושים החשובים על "מגן אברהם . " החינוך היהודי ברוב הקהילות בהונגריה נעשה באותה עת בחדרים ובישיבות , ומי שביקש ללמוד לימודים כלליים הלך לבתי ספר שנועדו לכלל האוכלוסייה . "רק בקהילות אחדות התחילו להקים בתי ספר 1 ביוגרפיה זו מתבססת על מכתב ששלח ברקוביץ לנכדתו מרים בספטמבר 1981 ובו תיאר את התחנות החשובות בביוגרפיה שלו ( להלן המכתב למרים . ( כמו כן , נעזרתי בסקירה של קורות חייו שנכתבה במשותף בידי בנו , הרב דב ברקוביץ ויהושע דרובין . נוסף על כך ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד