אורתודוקסיה הומאנית

מאיר רוט מחשבת ההלכה של הרב פרופ ' אליעזר ברקוביץ מאיר רוט אורתודוקסיה הומאנית מחשבת ההלכה של הרב פרופ' אליעזר ברקוב ^ ספריית "הילל בן חיים , " ספרי יסוד , מהקר והגות במדעי היהדות לזכרו של הילל בן חיים הי " ד , חבר קיבוץ בית אורן העורך הראשון : ד יי ר מאיר איילי ז"ל עורך הספרייה : פרופ' יהודה פרידלנדר יו " ר העמותה : משה מושקוביץ מערכת מדעית : פרופ' משה אידל פרופ ' מנחם אלון פרופ ' נחם אילן פרופ ' יאירה אמית פרופ' זאב גריס פרופ ' מנחם הירשמן פרופ ' יעקב זוסמן פרופ ' עמירה ערן  אל הספר
הקיבוץ המאוחד