מילון מונחים בעברית ובאנגלית

מונח פרק עמוד אי תלות 133 5 ( Independence ) איחוד ( מאורעות ) 75 2 ( Union ) אקסיומות הסתברות 93 3 ( Probability Axioms ) בינום של ניוטון 207 7 ( Binomial Theorem ) דיאגרמת ון 73 2 ( Venn Diagram ) דיאגרמת מקלות 13 1 ( Bar Chart ) 157 6 דיאגרמת עוגה 13 1 ( Pie Chart ) היסטוגרמה 20 1 ( Histogram ) הסתברות 69 2 ( Probability ) הסתברות מותנית 129 5 ( Conditional Probability ) הסתברות שולית 211 8 ( Marginal Probability ) התפלגות אחידה 179 7 ( Uniform Distribution ) התפלגות בינומית 184 7 ( Binomial Distribution ) התפלגות ברנולית 183 7 ( Bernoulli Distribution ) התפלגות גיאומטרית 188 7 ( Geometric Distribution ) התפלגות דו-ממדית 209 8 ( Bivariate Distribution ) התפלגות היפרגיאומטרית 192 7 ( Hypergeometric Distribution ) התפלגות נורמאלית 235 9 ( Normal Distribution ) התפלגות נורמאלית סטנדרטית 237 9 ( Standard Normal Distribution ) התפלגות פואסונית 195 7 ( Poisson Distribution ) חוק המכפלה 109 4 ( Multiplication Rule ) חיתוך ( מאורעות ) 76 2 ( Intersection ) חציון 25 1 ( Median ) טבלת התפלגות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ