9.8 נספח: טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית - (Ф(z)=P(Z≤z