9.7 פתרון שאלות חזרה לפרק 9

פתרון שאלה : 1 סעיף א : Z ~ N 0 , ( 1 ) 1 . ( PZ ) < = 0 . 9505 2 . ( PZ ) > = 1- ( PZ ) < = 1-0 . 9505 = 0 . 0495 3 . ( PZ < -0 . 72 ) = ( PZ > 0 . 72 ) = 1- ( PZ < 0 . 72 ) = 1-0 . 7642 = 0 . 2358 4 . ( PZ › = ) 1- ( PZ < 0 = ) - 10 . 5 = 0 . 5 5 . ( 1 . 08 < PZ < 2 . 35 ) = ( PZ < 2 . 35 ) - ( PZ < 1 . 08 ) =-= 0 . 1307 6 . P ( - < Z < 0 . 87 ) = ( PZ < 0 . 87 ) - ( PZ < -0 . 5 ) = 0 . 8078- ( PZ > 0 . 5 ) = =- ( 1- ( PZ < 0 . 5 )) =- 1-0 . 6915 () = 0 . 4993 סעיף ב 1 . ( ) F = (< gPZg ) = 0 . 5 g = 0 2 . ( ) F = (< gPZg ) = 0 . 8508 g = 1 . 04 3 . ( ) F = (< gPZg ) = 0 . 3192 מכיוון שמשמאל לערך g יש שטח הקטן מ- 0 . 5 נובע ש- g ערך שלילי בהכרח . נמצא תחילה את הערך הסימטרי ל- , g כלומר את - g ( שהוא ערך חיובי . ( 0 . 3192 ( = < g ) ( = > -g ) = 1- ( PZ < -g ) ( PZ < -g ) = 0 . 6808-g = 0 . 47 g =-0 . 47 4 . ( PZ g ) > = 0 . 975 ( PZ g ) < = 0 . 025 0 . 025 ( = < g ) ( = > -g ) = 1- ( PZ < -g ) ( PZ < -g ) = 0 . 975-g = 1 . 96 g =-1 . 96 ( סעיף זה פתרנו באופן דומה לסעיף הקודם ( . פתרו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ