9.6 שאלות חזרה לפרק 9

שאלה : 1 א . יהי . Z ~ N ( 0 , 1 ) חשבו את ההסתברויות הבאות : ( 1 . 08 << 2 . 35 ) . 5 ( PZ < -0 . 72 ) . 3 PZ < ( 1 . 65 ) . 1 ( - < PZ < 0 . 87 ) . 6 PZ › ( 0 ) . 4 PZ > ( 1 . 65 ) . 2 ב . מצאו את הערך g המתאים עבור המקרים הבאים : F () ( = < g ) = 0 . 5 . 1 F ( ) ( = < g ) = 0 . 8508 . 2 F ( ) ( = < g ) = 0 . 3192 . 3 ( PZ g ) > = 0 . 975 . 4 שאלה : 2 רמת הכולסטרול בדם של האוכלוסייה הבוגרת מתפלגת נורמאלית עם ממוצע 180 וסטיית תקן . 17 א . מהו אחוז המקרים באוכלוסיה בעלי רמת כולסטרול מעל ? 200 ב . מהי רמת הכולסטרול שעד אליה מתפלגים 75 % מהמקרים באוכלוסיה ? ג . מהו אחוז המקרים באוכלוסיה בעלי רמת כולסטרול הנמוכה ? 150-מ ד . מהו התחום הסימטרי ( סביב התוחלת ) בו נמצאים 90 % מהמקרים באוכלוסיה ? שאלה : 3 גובה החיילים בחיל מסוים מפולג נורמאלית עם תוחלת מ"ס 176 וסטיית תקן מ"ס 9 . א . מה ההסתברות שגובהו של חייל הנבחר באופן מקרי יעלה על מ"ס 185 ? ב . מה ההסתברות שגובהו של חייל הנבחר באופן מקרי יהיה בין מ"ס 165 ל- מ"ס 176 ? ג . מה צריך להיות גובהו של חייל כך 95 % -ש מחבריו יהיו נמוכים ממנו ? ד . מ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ